Pedagodzy i opieka medyczna

Pedagodzy:

mgr Lidia Czanerle-Morta

mgr Rafał Janicki

Psycholog: mgr Arleta Lar 

Higienistka szkolna: Dorota Pilarska