Administracja i księgowość

mgr Sylwia Palczewska - Główny Księgowy

Małgorzata Piechocka - Starszy Księgowy

mgr Edyta Noweta - Sekretarz Szkoły

Krystyna Pawełka - Specjalista ds. Uczniów

Urszula Grzeszczuk - Specjalista ds. Kadr

 

Edward Nieruchalski - Woźny Szkoły

Jerzy Walczak - Konserwator

 

Pracownicy obslugi:

Grażyna Gajda

Małgorzata Jasińska

Alina Knychała

Maria Warga

Liliana Walczak