Spotkanie z zastępcą przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej WOIIB

Bożena Mierniczak

W piątek 17 stycznia w szkolnej auli odbyło się spotkanie z Panią Anna Gieczewską, która pełni funkcję zastępcy przewodniczącego Okręgowej Komisji Kwalifikacyjnej przy Wielkopolskiej Okręgowej Izbie inżynierów Budownictwa.

Spotkanie, w którym wzięły udział wszystkie klasy kształcące się w zawodzie technik budownictwa w naszej szkole, miało na celu zapoznanie młodzieży z wymogami jakie należy spełnić chcąc uzyskać uprawnienia budowlane. Można by było przypuszczać, że to temat odległy dla młodzieży kształcącej się w technikum, jednakże zmiana ustawy Prawo budowlane od kilku lat wznowiła możliwość uzyskania przez osoby mające tytuł technika budownictwa odpowiednich uprawnień. Oczywiście potrzebna jest do tego praktyka na budowie. Pani Gieczewska zwróciła również uwagę na bardzo ważny element zdobywania praktyki. Osoby chcące mieć „zaliczoną” taka praktykę, czy to na placu budowy, czy w biurze projektowym powinny szczególną uwagę zwracać na to, aby nadzór nad nią sprawowała osoba posiadająca uprawnienia i co najważniejsze będąca czynnym członkiem Wielkopolskiej Okręgowej Izby Inżynierów Budownictwa.
Przypomnijmy, że w 2017 r. nasza szkoła podpisała umowę partnerską z Wielkopolską Okręgową Izbą Inżynierów Budownictwa.

82645172 2700985286651667 8949104985929416704 o